O společnosti

Ve společnosti pro biologicky dynamické zemědělství v ČR (dále jen Společnost) se spojují biologicko dynamicky hospodařící zemědělci a zahradníci, ale také lidé z jakýchkoli nezemědělských kruhů, kteří se o biologicky dynamické zemědělství a jeho způsob zajímají.
Naše společnost je zcela otveřené a členem se může stát úplně každý, kdo se o biologicky dynamické zemědělství zajímá.
Jeden z hlavních cílů společnosti je podat široké veřejnosti informace o biologicky dynamickém hospodářství.
Biologicky dynamické zemědělství není založené jen na vynechání chemických prostředků, tak jako čistě biologické zemědělství, ale navíc se zabývá komplexně uzavřeným kruhem hospodářství včetně vytváření vlastního kompostu či férového obchodu s vlastními výrobky.

Zásada společnosti

Členové společnosti se snaží porozumět myšlence Rudolfa Steinera, zakladatele biologicky dynamického zemědělství, pomocí jeho „Zemědělského kurzu“ (přepis jeho přednášky o biologicky dynamickém zemědělství ve městě Koberwitz v roce 1924) a tyto myšlenky realizovat v praxi.
Především ale ctí zásadu, vážit si všech živých tvorů v jejich podstatě a odpovídajíce jejich charakteru o ně pečovat a podporovat je.

Organizace společnosti

Společnost vede ředitel, který má na pomoc odborné poradce.

Jednou za rok se všichni členové společnosti schází a pracují na realizaci všeobecných cílů společnosti. Vznikají pracovní skupiny pro jednotlivé témata.

Vedení společnosti má za úkol maximálně se snažit dosahovat daných cílů společnosti, zastupuje společnost v komunikaci s okolním světem a zajištuje komunikaci s ostatními biologicky dynamickými sdruženími  ve světě a koordinaci činností s biologicky dynamickou vysokou školou při Goetheanu ve švýcarském Dornachu.

Na jednotlivých biologicky dynamických podnicích vznikají produkty, které se uvádějí na trh pod značkou Demeter.

Virtuální kancelář naší společnosti slouží pro zpracování administrativních úkonů a je kontaktním místem pro členy společnosti. Dále slouží jako možnost pro získání informací i pro zájemce mimo společnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.