Demeter Včelařství

Žádné včely – žádný život

lone-bee

Včely jsou mimo jiné hmyz nezbytný pro oplodnění mnoha divokých a kultivovaných rostlin. Proto jsou včely nezbytné pro přírodu a neposledně pro přežití člověka. Život včel je ohrožen, proto rozvíjí Demeter-včelaři chov jim přiměřený. Celý příspěvek

Kdo byl Rudolf Steiner?

Rodiče Rudolfa Steinera, Johann Steiner a jeho žena Franziska rozená Blieová, byli němečtí Rakušané z dolnorakouského Waldviertelu, severně od Dunaje. V době jejich svatby dostal otec místo v malé obci Kraljevec na maďarsko-chorvatské hranici. Vesnice patřila tenkrát k Uhrám a dnes leží v severním cípu Chorvatska. Zde se Steiner 27. února 1861 narodil „Tak se stalo, že moje rodiště leží daleko od území, z něhož vlastně pocházím“. Celý příspěvek

CO JE BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Převzato z www.biodynamika.cz                  Autor: Petr Vanek

Po mnohých žádostech zde vytvářím další popis biodynamického zemědělství.

Jednoduše se dá popsat jako bezchemické – ekologické zemědělství, které uznává i jiné nežli materialistické hodnoty se kterými dále pracuje. Ekologické zemědělství je zemědělství bez chemie, které se snaží o trvale udržitelnou formu chovu a pěstování. S tím souvisí spousta tradičních úkonů, které český zahrádkář již dávno zná a používá, jako je například snaha o vytvoření zdravé zeminy pro kvalitní zeleninu, rotace plodin, hnojení kompostovanou chlévskou mrvou, nepoužívání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů, vyhýbání se hybridním a geneticky modifikovaným osivům a podobně. Celý příspěvek